Biologie

Biologie? Zelf doen! is een methode voor vwo-leerlingen in de onderbouw, gericht op onderzoekend leren. Centraal staat het aanleren van een kritische en onderzoekende houding. Biologie? Zelf doen! wil leerlingen uitdagen, stimuleren en daadwerkelijk voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor het VWO.

Ongeveer de helft van de lestijd wordt besteed aan actieve werkvormen: leerlingen krijgen opdrachten waarin ze oefenen met de natuurwetenschappelijk aanpak. De aanvankelijk speelse opdrachten worden gaandeweg serieuzer. Leerlingen die al in de onderbouw leren zelf te onderzoeken zijn beter voorbereid op de exacte vakken in de bovenbouw. Tevens wordt veel gebruik gemaakt van internet: op de methodesite kunnen leerlingen per blok relevante links vinden.

De methode bestaat uit een leer- en werkboek ineen. Deze vorm stimuleert dat de leerling de aangeboden leerstof direct moet verwerken. Na de theorie volgt meteen een vraag: als de leerling deze niet kan beantwoorden dan weet hij/zij dat het voorgaande nogmaals gelezen moet worden. Bij de methode worden visueel krachtige PowerPoint-presentaties geleverd, die helpen om het theoretische deel van de lessen aansprekend te maken. Ook worden voorbeeldtoetsen bijgeleverd.

Nieuwsbrief biologie

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen biologie. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.