Blok 2: Levenskernmerk bewegen

Spieren, skelet, gebit

Door Wim Launspach

Op voorraad

In dit blok wordt het levenskenmerk ‘bewegen’ uitgewerkt. Het geheel van skelet en spieren wordt vergeleken met het bedienen van een marionet. Door middel van een practicum met een kippenpoot wordt de realiteit onderzocht en het verschijnsel ‘antagonisme’ vastgesteld.

De leerling krijgt inzicht in het feit dat bewegen in het water andere eisen stelt aan skelet en spieren dan bewegen op het land en wordt daarna geconfronteerd met het ‘probleem van de reus’: groter wordende dieren die bij gelijkblijvende lichaamsverhoudingen in absolute zin sterker worden, maar tegelijkertijd door hun poten dreigen te zakken. Dit pittige onderdeel kan de leraar een eerste indruk geven van de echte VWO-talenten.

De in blok 1 geïntroduceerde vergelijkende methode wordt hier toegepast op het bouwplan van de poten van verschillende dieren en op gebitstypen. Het blok wordt afgesloten met de groepsopdracht ‘onbekend skelet gevonden’, waar de leerlingen alle verworven kennis moeten inzetten om vanuit het skelet een dier te reconstrueren.

2012, 40 blz.

ISBN 978-90-5997-207-0

Blok 2: Levenskernmerk bewegen

7,00

In winkelwagen

Docenten krijgen korting

Nieuwsbrief biologie

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen biologie. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.