Blok 5: Leven van een groene aarde

Door Wim Launspach

Op voorraad

Voortbouwend op blok 3 uit de eerste klas wordt fotosynthese als grondslag voor natuurlijke ecosystemen en de menselijke voedselproductie nader uitgewerkt. Die aanpak krijgt context door in te zoomen op de geplande reis naar Mars omstreeks 2030: hoe kan voedselproductie in een ‘Mars-kas’ bijdragen aan de voedselvoorziening van de astronauten? Experimenten met het kweken van planten maken deel uit van de practica.

2012, 36 blz.

ISBN 978-90-5997-210-0

Blok 5: Leven van een groene aarde

7,00

In winkelwagen

Docenten krijgen korting

Nieuwsbrief biologie

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen biologie. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.