Wörter im Kontext

Zweite, überarbeitete Auflage

Door Erika Langbroek, Francis Brands

Op voorraad

Deze editie van Wörter im Kontext is geheel herzien.

Wörter im Kontext, zweite überarbeitete Auflage is bedoeld als oefenboek voor de bovenbouw van het vwo: de klassen vier, vijf en zes.
Iedere oefening bestaat uit vijftien zinnen; in iedere zin is één woord weggelaten dat door de leerling moet worden ingevuld. De Duitse woorden waaruit gekozen moet worden staan onderaan de pagina, met de Nederlandse betekenis erachter.

De in totaal 182 oefeningen zijn bedoeld om de woordenschat van de leerling te verbeteren en vormen een goede voorbereiding voor de multiple choice-teksten tijdens het schriftelijk eindexamen. Omdat tijdens het examen de tijd ontbreekt om onbekende woorden in een woordenboek op te zoeken, is het van groot belang de idioomkennis die in de onderbouw is opgebouwd, uit te breiden. Het doel van Wörter is ook om de leerling vertrouwd te maken met het moderne Duits waarin een bepaald soort standaardidioom wordt gebruikt. De zinnen in de oefeningen zijn uit vergelijkbare bron opgetekend als waaruit de examenteksten zijn samengesteld: bekende Duitse weekbladen en kranten. Door regelmatig te oefenen wordt uiteraard een grotere woordenschat opgebouwd dan die vijftien woorden per bladzijde, omdat de context eveneens bijdraagt aan uitbreiding van het vocubulaire.

In de oefeningen wordt van de leerling enige grammaticale kennis gevraagd: voor het vormen van de correcte tegenwoordige tijd, verleden tijd (Imperf.), het onvoltooide (1. Part.) of voltooide (2. Part.) deelwoord van een werkwoord, voor het kiezen van de juiste meervoudsvorm (Pl.) en voor de goede verbuiging bij een bijvoeglijk naamwoord.

De oefeningen zijn zoveel mogelijk thematisch geordend. Zo zijn er oefeningen over staat, politiek, gezondheid, scholing en wetenschap, milieu-problematiek, sport etc. Onder het ‘thema’ Gemischt, komen diverse onderwerpen ter sprake.

Op verzoek wordt een Word-bestand met de antwoorden toegestuurd.

Paperback, 2020, 192 blz.

ISBN 978-90-5997-293-3

Wörter im Kontext

16,50

In winkelwagen

Docenten krijgen korting