Savoir=Faire (Antwoordenboek)

Door Luuck Droste

Op voorraad

Dit boek bevat alle antwoorden voor het Savoir=Faire Oefenboek. Handig voor docenten, voor leerlingen en studenten die zichzelf mogen nakijken en bij zelfstudie.

Savoir=Faire is een oefengrammatica Frans op de ERK-niveaus A2 tot B2 en bestaat uit een oefenboek (bestaand uit 99 onderdelen, oplopend in moeilijkheidsgraad) en een bijbehorend theorieboek waarin de benodigde informatie die voor de oefeningen nodig is gemakkelijk kan worden nageslagen.

Savoir=Faire beoogt een Nederlandstalig publiek. De opzet en oefeningentypes houden rekening met problemen die Nederlandstaligen ondervinden bij het leren van het Frans. Daarnaast heeft Savoir=Faire een lexicale insteek: veel theorie wordt vergezeld door bijpassend idioom met vertaling, waardoor ook de woordenschat wordt uitgebreid.

De doelgroep kan uiteenlopen van de bovenbouw van vwo (en havo) en de propedeuse aan de diverse bacheloropleidingen Frans, tot mensen die, in groepsverband of d.m.v. zelfstudie, hun kennis van de Franse grammatica willen vergroten.

Savoir=Faire voorziet veelvuldig in herhaling van eerder behandelde theorie, waardoor de stof makkelijker beklijft. Door het oplopende niveau verdient het de aanbeveling om de 99 onderdelen in de aangeboden volgorde door te werken. Het is echter ook mogelijk om alleen oefeningen naar keuze te behandelen. De variatie in oefenvormen (van invullen en combineren tot herformuleren en vertalen) zorgt voor een afwisselende benadering van de stof.

Geniet, 2020, 72 blz.

ISBN 978-90-5997-324-4