Latijn

ONDERBOUW

De methode Disco-Studeo-Lego-Video is een complete methode Latijn, waarin veel aandacht wordt besteed aan vertaaldidactiek en zelfstandig werken. Disco is bestemd voor leerjaar 1 tot en met 3/4. De online oefenomgeving van Disco is Disco Digitaal. Deze geeft toegang tot de hele methode minus de Latijnse teksten en Nederlandse verhalen. Disco is ook beschikbaar in Learnbeat, een digitaal platform voor adaptief leren, waarin de Latijnse en Nederlandse teksten wél zijn opgenomen.

De methode Disco is in de loop der jaren aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en aan specifieke voorkeuren. Een overzicht van de beschikbare versies.

Disco Compleet 1, 2 en 3 (Disco ‘groen’)

De meest recente (2023) uitvoering: drie boeken voor de hele onderbouw. Iedere les bevat tekst, grammatica en oefeningen; achterin het boek staan de woordenlijsten. Een leerling kan gedurende het schooljaar met één boek toe. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan de ‘rode’ Disco.

Beschikbare digitale componenten: licentie Disco Digitaal, waarin opgenomen de grammatica-uitleg, oefeningen, extra oefeningen (andere dan in het boek) en ‘Verdieping’ (vragen en opdrachten over de Romeinse cultuur en receptie), plus de woordenlijsten.
De ‘groene’ Disco is ook goed te combineren met Disco in Learnbeat.

Disco Tekstboek, Grammaticaboek en Oefenboeken (Disco ‘rood’)

Deze versie bestaat uit vier boeken. In het Tekstboek staan alle Latijnse teksten; het Grammaticaboek bevat de grammatica-uitleg, de woordenlijsten per les en de alfabetische woordenlijst. De twee Oefenboeken bevatten vragen en opdrachten. Beschikbare digitale component: licentie Disco Digitaal of Disco in Learnbeat. Bij een combinatie met Learnbeat hoeft men geen Oefenboeken te gebruiken, is het Tekstboek optioneel en is minimaal het Grammaticaboek nodig.

Disco 1 en 2 (Disco ‘blauw’)

Deze versie bestaat uit vier boeken: twee Tekstboeken en twee Werkschriften (met invullijnen). Beschikbare digitale component: alleen voor Disco 1 zijn er eenvoudige gratis oefeningen onder een speciale link op de website van Disco Digitaal. Om het nieuwe Disco Digitaal te gebruiken in combinatie met de ‘blauwe’ Disco moet men een omnummertabel gebruiken: in de nieuwe omgeving zijn de a- en b-lessen aparte lessen geworden. In learnbeat zijn de oude lesnummers tussen haakjes toegevoegd.

BOVENBOUW

De grammatica Studeo (vanaf klas 4) biedt o.a. een overzicht van de taalkundige verschijnselen die een leerling voor het Centraal Examen dient te kennen, oefeningen en een basiswoordenlijst. Het leesboek Lego bestaat uit een Tekstboek en een Hulpboek voor klas 4-6. Het boek Video (Latijnse literatuur en cultuur, met aandacht voor de Grieks-Romeinse cultuur) kan zowel naast Lego als zelfstandig worden gebruikt.

Nieuwsbrief Latijn

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen Latijn. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.