Digitaal

Disco is integraal opgenomen in Learnbeat, een platform voor adaptief leren.

Nieuwsbrief Latijn

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen Latijn. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.