Studeo

Moderne Latijnse grammatica met taalreflectie, taaloefeningen en basiswoorden

Door Caroline Fisser

Op voorraad

Studeo is een handig naslagwerk voor leerlingen in de bovenbouw van het gymnasium.

  • complete uitwerking van de Minimumlijst Latijn: vormleer, syntaxis, stamtijden, stilistische en narratologische begrippen, onderdelen uit de retorica en de argumentatieve begrippen.
  • volledige schema’s met vervoegingen van de a-, e-, i- en de medeklinkerstammen en die van de onregelmatige werkwoorden.
  • heldere uitleg van grammaticale begrippen
  • lijst met de basiswoorden
  • vertaaldidaktiek en vertaaltips
  • uitgebreide index
  • door de opgenomen taaloefeningen vindt er actieve verwerking van de leerstof plaats
  • docentenhandleiding met daarin een uitwerking van alle oefeningen en veel extra oefeningen die te gebruiken zijn als toetsmateriaal. De stof is afkomstig uit Caesar, Livius, Seneca en Ovidius. Bij de vormgeving van het extra oefenmateriaal is rekening gehouden met kopieerbaarheid.

Studeo is ook goed te gebruiken naast andere leergangen.

Paperback, 2016, 144 blz., ca. 4 ill. in zwart-wit

ISBN 978-90-5997-186-8

Studeo

16,90

In winkelwagen

Docenten krijgen korting

Nieuwsbrief Latijn

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over onze leermiddelen Latijn. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.