Fortschritte nu beschikbaar

Fortschritte, een toegepaste grammatica Duits, is nu beschikbaar. Herman Lange (links) en Luuck Droste (rechts), beide werkzaam op het Amsterdamse Gerrit van der Veen College, tonen het resultaat van hun arbeid. Ook het bijbehorende antwoordenboek is klaar.

Fortschritte is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw vwo/gymnasium, studenten aan bacheloropleidingen Duits en voor mensen met een basiskennis van het Duits die, al dan niet in cursusverband, hun grammaticale vaardigheden willen bijschaven.

Het boek bestaat uit 75 Schritte. De eerste 70 Schritte bieden een progressieve leerlijn, d.w.z. dat de oefeningen steeds complexer en moeilijker worden. De oefeningen bevatten een rijk aanbod aan communicatieve zinnen in hedendaags Duits. Iedere tiende Schritt is een R├╝ckschritte waarin de eerder behandelde stof wordt herhaald. De vier Schreibschritte (71-74) zijn gewijd aan het opstellen van e-mails, briefconventies, het schrijven van een sollicitatie, een klacht, etc. De Endschritt (nr. 75) bestaat uit een meerkeuzetoets van honderd vragen waarmee alle behandelde theorie kan worden getoetst.

Van Luuck Droste verscheen eerder de oefengrammatica Frans, Savoir=Faire, dat bestaat uit een Theorieboek, een Oefenboek en een Antwoordenboek.