Havo-versie Words in Progress

Van verschillende docenten die Words in Progress gebruiken in de bovenbouw van het vwo kregen we de vraag of er ook een havo-versie van het boek zou verschijnen. We hebben wat verder onderzoek gedaan en het bleek dat meer docenten geïnteresseerd waren in een havo-versie.

Naar aanleiding hiervan is Joop Born op dit moment werkzaam aan een versie van Words in Progress die bedoeld is voor havo 4/5. Dit nieuwe boek zal ca. 120 oefeningen bevatten, met achterin zowel een woordenlijst Engels-Nederlands als Engels-Engels. Het boek is deze zomer klaar en kan dan vanaf september 2018 in de klas worden gebruikt. Op deze manier hebben binnenkort havo-leerlingen dus ook de beschikking over een handige manier om hun vocabulaire uit te breiden en zich voor te bereiden op het centraal schriftelijk eindexamen Engels.

Joop Born heeft een drietal voorbeeldoefeningen gemaakt voor de havo-versie. Wij zijn op zoek naar docenten die deze oefeningen kritisch willen bekijken en willen voorleggen aan havo-leerlingen om te zien of het niveau correct is ingeschat. Wilt u helpen? Neem contact met ons op.