Herziene leergang van Disco

In verband met het verschijnen van de interactieve digitale versie van Disco in Learnbeat komt er een herziene leergang van Disco, ontwikkeld door Caroline Fisser en Peter Stehouwer.

De nieuwe leergang bestaat uit de volgende producten.

Disco Tekstboek

Bestaat uit één deel en wordt gebruikt voor klas 1-4. Dit boek bevat alle verhalen en Latijnse teksten.

Meer informatie over het tekstboek.

Disco Leerboek

Bestaat uit twee delen. Hierin onder andere een compleet herziene uitleg van de grammatica én woordenlijsten per les. Met verwijzingen naar de digitale oefenomgeving in Learnbeat.

Meer informatie over het eerste deel van het leerboek.

Disco Oefenboek

Bestaat uit twee delen. Wanneer toch de voorkeur wordt gegeven aan oefenen op papier biedt dit oefenboek (vergelijkbaar met het oude werkschrift) voldoende mogelijkheden.

Meer informatie over het eerste deel van het oefenboek.