Nieuwe editie Wörter im Kontext

Op de eerste editie van Wörter im Kontext hebben wij veel reacties gekregen. Sommige leerlingen – en docenten! – vonden de oefeningen te moeilijk. Alle commentaar hebben wij ter harte genomen en het boek is volledig herzien.

Indeze tweede druk zijn de oefeningen gemakkelijker dan in de eerste druk. Iedere oefening bestaat uit vijftien zinnen in plaats van twintig. In iedere zin is één woord weggelaten dat door de leerling moet worden ingevuld. In tegenstelling tot de vorige druk staat de Nederlandse betekenis van de woorden nu achter het in te vullen Duitse woord. Enige grammatical kennis is wel nog steeds vereist voor het invullen van sommige woorden.

In totaal biedt deze uitgave 182 oefeningen die bedoeld zijn om de woordenschat van bovenbouwleerlingen te verbeteren. Het boek is bedoeld als training ter voorbereiding op het maken van multiple choice-teksten tijdens het schriftelijk eindexamen.