On the relevance of Words in Progress

Words in Progress is bedoeld om de woordenschat van leerlingen in de bovenbouw havo en vwo te verbeteren als voorbereiding op het schriftelijk eindexamen.

We hebben daarom de recente examens havo en vwo doorgeplozen en aangegeven welke woorden uit Words in Progress in de examenteksten voorkomen. Hieronder een passage uit een tekst van het examen havo met in vet aangegeven welke woorden in Words in Progress zijn behandeld:

Lena’s soldier husband Kane has been missing for a year after a secret mission. Then suddenly he turns up on her doorstep, dying and barely knowing who he is. Soon the black vans arrive to haul them off to a facility on the edge of ‘the Shimmer’, a remote area that is experiencing strange phenomena following a small meteorite impact. It is all top secret, even though you’d think people might have noticed what seems to be a 50-milewide (and growing) soap bubble on Google Earth. Nobody knows what the Shimmer is. Of all the missions sent in, Kane is the only person to have returned. Lena, a biologist and ex-soldier herself, volunteers for an all female expedition. Its members all have little to lose.

De Word-bestanden met de complete vergelijking kunt u hier downloaden: examen havo en examen vwo.