Signalering Dutch Grammar in Arabic

Op blz. 28 van het meest recente nummer van Levende Talen Magazine (104.7; oktober 2017) staat een leuke signalering van ons boek A Practical Dutch Grammar in Arabic.

Men schrijft onder andere:

De Engelse titel verwijst naar het oorspronkelijke boek A Practical Dutch Grammar van Yolande Spaans. Behandelde onderwerpen zijn onder andere: het alfabet, het werkwoord (waaronder vervoegingen en tijden), meervouden, ontkenningen en voorzetsels. Bij elk onderwerp staat een korte uitleg, gevolgd door voorbeeldzinnen in schemavorm uit de dagelijkse praktijk. De appendix bevat overzichten met onder andere werkwoordschema’s, het gebruik van voorzetsels en de vertaling van grammaticale termen (Arabisch-Nederlands).

Een scan van het artikeltje is beschikbaar.