Signalering Words in Progress

In het aprilnummer van het Levende Talen Magazine stond een aardige signalering van Words in Progress:

Words in Progress is een vocabulaireboek voor de bovenbouw van het vwo. De uitgave bevat drieduizend woorden, verdeeld over 150 invuloefening, die in thema’s zijn gegroepeerd als ‘The Arts’, ‘Traffic and Transport’, ‘Rhyme and Reason’ en ‘Education’. Elke oefening bestaat uit twintig zinnen waaruit een woord is weggelaten; het is aan de leerlingen om het juiste woord te kiezen uit de twintig geboden keuzemogelijkheden. Bij de oefeningen zelf zijn geen vertalingen opgeomen. Wel staat achter in het boek een index, waar leerlingen de betekenis van de woorden kunnen opzoeken (Engels-Nederlands in de reguliere versie, Engels-Engels in de CLIL/IB-versie). Words in Progress wordt uitgegeven als tekstboek en als werkboek (met schrijfruimte).

Een scan van het artikeltje is beschikbaar.