Privacyverklaring

Primavera Educatief is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij gaan uiterst voorzichtig om met persoonsgegevens.

Op deze pagina informeren wij u graag over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens

Primavera Educatief heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt.

Het gebruik van digitale leermiddelen biedt tal van voordelen voor zowel leerlingen als docenten. Voor het aanbieden en distribueren van digitale leermiddelen maakt Primavera Educatief gebruik van derden. Wanneer deze partijen opdracht krijgen van een onderwijsinstelling gelden zij als ‘verwerker’.

Het gaat hierbij om twee producten die via het platform Learnbeat worden aangeboden: Disco (een moderne leergang Latijn) en Words in Progress (om de woordenschat voor VWO bovenbouw Engels te verbeteren). Learnbeat is een onderdeel van Dedact.

Hoewel wij in morele zin als verwerker worden aangemerkt hebben wij geen persoonsgegevens in bezit. Als u als instelling een verwerkersovereenkomst met Primavera Educatief wilt afsluiten dan kunt u de overeenkomst, inclusief de beide bijlagen, hier downloaden. Deze overeenkomst is al ondertekent namens Primavera Educatief: u kunt uw gegevens invullen op de eerste bladzijde, het geheel ondertekenen (op blz. 9), en het vervolgens naar ons opsturen.

Primavera Educatief is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen

Primavera Educatief verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

  • De acceptatie van uw bestelling van producten of promotieartikelen
  • De uitvoering van overeenkomsten
  • Relatiebeheer
  • Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn NAW gegevens en e-mailadres. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Primavera Educatief. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen. Bovendien wijzen wij u op uw recht om klachten over de verwerking van uw gegevens direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens.

Privacy op internet en cookies

Primavera Educatief maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij een website bezoek op jouw computer, tablet of mobiel worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Primavera Educatief bijvoorbeeld na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website (zgn. “functionele cookies”). Denk hierbij aan het opslaan van de inhoud van uw winkelwagentje in de webshop. Zonder deze cookies kunt u geen gebruik maken van onze website.

Daarnaast maken wij ook gebruik van Google Analytics. Google maakt hiervoor gebruik van cookies. Via deze cookies krijgt Primavera Educatief inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Op deze manier kunnen wij de site beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. Ook gebruiken wij Google voor het analyseren van onze campagnes. Gegevens worden daarbij geanonimiseerd: wij kunnen niet achterhalen welke specifieke persoon de website heeft bezocht.

Als u helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser: raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Tenslotte hebben wij door de manier waarop internet en websites werken niet altijd inzicht in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op onze website cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, neem dan contact met ons op.

Hosting en verbinding

De websites van Primavera Pers, waaronder Primavera Educatief, worden gehost door Reviced, gevestigd in Meppel (privacyverklaring; verwerkersovereenkomst).

Onze websites zijn allemaal voorzien van een versleutelde verbinding van Let’s Encrypt, waardoor informatie die van/naar de website wordt gezonden niet door derden kan worden ondervangen en gelezen.

Vragen of opmerkingen?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

Primavera Educatief
t.a.v. Evelyn de Regt
Sint Jacobsgracht 22A
2311 PW Leiden

U kunt ook contact opnemen per email of via het contactformulier op deze website.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 november 2018.