Savoir=Faire (Theorieboek)

Grammatica Frans niveau A2-B1-B2

Door Luuck Droste

Beschikbaar vanaf 03.08.2020

Savoir=Faire is een nieuwe, contrastieve en cumulatieve oefengrammatica Frans voor halfgevorderden. De primaire doelgroep is de bovenbouw van het vwo, maar Savoir=Faire is ook goed inzetbaar voor propedeusestudenten Frans en cursisten aan volksuniversiteiten. De uitgave leent zich voor zowel klassikaal gebruik alsmede voor zelfstudie.

Savoir=Faire dekt ruimschoots de grammatica die in het voortgezet onderwijs de revue dient te passeren. Waar mogelijk heeft Savoir=Faire een lexicale benadering: regelmatig worden idiomatische links gelegd, zodat de woordenschat van de student wordt uitgebreid. Zo komen bijvoorbeeld verschillende betekenissen van werkwoorden en hun contexten aan bod en wordt er idioom aangeboden inclusief vertaling daar waar een succesvolle beheersing van het onderdeel dit vereist. De cumulatieve opbouw van het boek zorgt voor structurele herhaling van de eerder behandelde onderdelen.

Savoir=Faire richt zich niet alleen op productieve grammaticabeheersing (t.b.v. schrijven en spreken), maar ook op receptieve beheersing van complexere onderdelen, waaronder een flink arsenaal aan voeg- en bijwoorden, voorzetsels en onderwerpen zoals de gérondif en de passé simple. De uitgave zal daarom ook de leesvaardigheid een dienst bewijzen.

Het boek bestaat uit twee delen: een Theorieboek en een Oefenboek. De nummers van de oefeningen uit het Oefenboek komen overeen met de nummers van de behandelde grammatica in het Theorieboek.

Paperback, 2020, 112 blz.

ISBN 978-905997-312-1

Savoir=Faire (Theorieboek)

17,50

Reserveren

Docenten krijgen korting