Wörter im Kontext

Wortschatz für die Oberstufe: 4-5-6 VWO

Door Erika Langbroek, Francis Brands

Op voorraad

Dit is de eerste druk. Er is een geheel herziene tweede druk beschikbaar, op kleiner formaat en voor een lagere prijs.

Wörter im Kontext is bedoeld als oefenboek voor de bovenbouw van het VWO, de klassen vier, vijf en zes. Via een ruim aantal oefeningen wordt de mogelijkheid geboden te oefenen met de woordenschat die een leerling voor het maken van MC-teksten bij het schriftelijk eindexamen nodig heeft.

Wörter im Kontext bevat 132 oefeningen van elk 20 zinnen. In iedere zin is één woord weggelaten dat door de leerling ingevuld moet worden. Onder aan de bladzijde staan deze 20 woorden alfabetisch vermeld, om de keuze te vergemakkelijken. De bedoeling is om de leerling vertrouwd te maken met het moderne Duits waarin nu eenmaal ook een bepaald soort standaard idioom niet ontbreekt. Door regelmatig te oefenen wordt uiteraard een grotere woordenschat opgebouwd dan die 20 woorden per bladzijde, omdat de context eveneens van groot belang blijkt te zijn.

De zinnen in de oefeningen zijn uit vergelijkbare bron opgetekend als waaruit de commissie die de examenteksten samenstelt, haar teksten put: bekende Duitse weekbladen en kranten. Er wordt van de leerling enige grammaticale kennis gevraagd: voor het vormen van de correcte tegenwoordige tijd, verleden tijd (Imperf.), het onvoltooide (1. Part.) of voltooide (2. Part.) deelwoord van een werkwoord, voor het kiezen van de juiste meervoudsvorm (Pl.) en voor de goede verbuiging bij een bijvoeglijk naamwoord.

De oefeningen zijn zo veel mogelijk thematisch geordend. Zo zijn er bijvoorbeeld oefeningen over landelijke en Europese politiek, over school, universiteit en wetenschap, over biologie, sport en vakantie. Verreweg de grootste groep vormt het ‘thema’ Gemischt waarin vele onderwerpen door elkaar voorkomen; in totaal zijn er 25 oefeningen Gemischt.

Paperback, 2018, 160 blz.

ISBN 978-90-5997-256-8

Wörter im Kontext

17,50

In winkelwagen

Docenten krijgen korting